Według Unii Europejskiej nasze miasto jest wzorem dla europejskich metropolii w zakresie rewitalizacji. Łódź otrzymała dotację, której celem jest tworzenie rozwiązań rewitalizacyjnych dla innych miast.
4 grudnia 2018 roku Komitet Monitorujący Programu URBACT III wyłonił do dalszego finansowania 23 przedsięwzięcia partnerskie miast z obszaru Unii Europejskiej. Łódź jako lider jednego z takich partnerstw przystępuje do realizacji II fazy projektu „URBAN-REGENERATION-MIX”, którego celem jest stworzenie sieci transferu dobrych praktyk w zakresie zaangażowania obywateli i podnoszenia poziomu ich uczestnictwa w procesie rewitalizacji obszarów miejskich.
Projekt rewitalizacji Księżego Młyna w czerwcu 2017 r. uzyskał tytuł Dobrych Praktyk URBACT – inicjatywy finansowanej z Europejskiego Funduszu Regionalnego, która polega na wymianie dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji miast. Obecnie rozpoczyna się druga faza tego projektu, na realizację której Łódź uzyskała właśnie ponad 660 tys. zł dofinansowania z UE. W pierwszej fazie partnerami Łodzi były miasta Birmingham z Wielkiej Brytanii oraz Baena w Hiszpanii. W drugiej fazie do projektu dołączyły kolejne miasta: Braga (Portugalia), Bolonia (Włochy), Zagrzeb (Chorwacja) oraz Tuluza (Francja). Czas realizacji projektu jest przewidziany na 2 lata – od grudnia 2018 do grudnia 2020.
Więcej informacji na ten temat przeczytacie tutaj: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-wzorem-rewitalizacji-dla-europy-id25066/2018/12/19/?fbclid=IwAR07DbfnpRBm42EUaodE38q9OYt1vT_q9HRD-xrplLKE15vPZ7UkAJuUGXk i tutaj: http://www.propertydesign.pl/architektura/104/lodz_wzorem_rewitalizacji_dla_europy,21724.html?fbclid=IwAR2lp97C-AII5E4wdiaK285IqDoIk_LR9m1A7iHrCoh-qamSW9F9I2BbcUg
48378352_2094342137296562_2299894290530172928_o