straż
1,5 mln złotych trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu.
Podczas ostatniej sesji Sejmiku podzieliliśmy środki pomiędzy ponad 100 gmin, które następnie przekażą je wybranym jednostkom OSP. Strażacy przeznaczą dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu.